Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11:00π.μ, στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση η οποία θα εξελιχθεί σε πορεία διαμαρτυρίας.
Η συγκέντρωσή μας αυτή είναι καθοριστική για την βιωσιμότητα του κλάδου. Έχουμε όλοι υποχρέωση να συμβάλλουμε στη μαζικότητα και τη δυναμική της. Αυτή τη φορά ας τους δείξουμε ότι κανείς δεν παίζει με το ψωμί των παιδιών μας. Ας δείξουμε με τη συμμετοχή μας την αποφασιστικότητα μας για το θεμελιώδες δικαίωμα μας στη δουλειά.

Είναι πλέον ο μόνος τρόπος που έχει απομείνει πια για να διεκδικήσουμε το δίκαιο.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Αποτελέσματα 1ης συνάντησης εργασίας


Την Τετάρτη 13/05/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Υπαα&Τ όπου συμμετείχε ο υφυπουργός κ. Σγουρίδης, ο πρόεδρος της ΠΑΝΕΠΕΣ Κοτσόργιος Δημήτριος και εκ μέρους των υπηρεσιών αλιείας η διευθύντρια της γενικής δ/νσης αλιείας κα. Πέτρου και η κα. Γεωργακοπούλου.
Τα θέματα της συνάντησης ήταν τα αιτήματα της Ένωσης που είχαν υποβληθεί στον αναπληρωτή υπουργό κ. Αποστόλου στην προηγούμενη συνάντηση.
Ποιο συγκεκριμένα από την συζήτηση προέκυψαν τα παρακάτω:

Όσον αφορά στην κατάργηση του νόμου 4015/2011, ο υφυπουργός συμφώνησε ότι ο νόμος θα καταργηθεί στο σύνολό του  και θα θεσπιστεί νέος σε βάθος ενός χρόνου περίπου. Η θέση αυτή μας βρίσκει σύμφωνους όμως ταυτόχρονα σοβαρά προβληματισμένους όσον αφορά το βάθος χρόνου της επίλυσης. Για το λόγο αυτό προτείναμε να γίνει προσθήκη άρθρου σε ένα οποιοδήποτε νομοσχέδιο που θα έρθει στη βουλή και το οποίο θα προβλέπει ειδικά για την αλιεία τη δημιουργία ομοσπονδιών και συνομοσπονδίας με ταυτόχρονη ουσιαστική εκχώρηση του δικαιώματος χορήγησης βεβαίωσης στους αλιευτικούς συλλόγους η οποία θα εκδίδεται από την Συνομοσπονδία, θα είναι κοινή για όλη τη χώρα και θα περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για εκδόσεις – θεωρήσεις αλιέων κλπ.

Για την τροποποίηση του νόμου περί λαϊκών αγορών δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει αμέσως συζήτηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος που αφορά το πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο αλιευμάτων.

Για την ένταξη των αλιέων στο καθεστώς των αποζημιώσεων διερευνήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΠΑΛ και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι υπηρεσίες ούτος ώστε να υπάρξει άμεση σχετική ρύθμιση.

Για την αλιεία τόνου παρότι αποδέχονται ότι πρόβλημα δεν αφορά την βιωσιμότητα και διαχείριση του αποθέματος αλλά καθαρά εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων, εν τούτοις η επιτροπή αρνείται να απελευθερώσει την αλιεία. Για το λόγο αυτό συμφωνήθηκε να υπάρξει παρέμβαση των υπηρεσιών και του υφυπουργού με την επιστημονική κοινότητα σε όλα τα αρμόδια όργανα για την ανάδειξη του προβλήματος στην πραγματική του διάσταση και για επίτευξη κοινωνικά δίκαιων λύσεων. Το αποκορύφωμα αυτών των παρεμβάσεων θα είναι στη Μάλτα τον ερχόμενο οκτωβρη στη σύνοδο της Μάλτας όπου εκτός των άλλων θα απαιτηθεί η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος της χώρας μας σχετικά με την ποσόστωση του τόνου και η οποία αναγνωρίστηκε με σχετική απόφαση της Επιτροπής το 2003. Έως τότε απαιτήθηκε από τον πρόεδρο της Ένωσης να σταματήσει το προκλητικό μοίρασμα των 2.000.000 ευρώ που προέρχονται από τις πωλήσεις του τόνου σε 30 σκάφη και η ποσόστωση μέχρι την αποκατάσταση να δίδεται σε όλα τα σκάφη.

Σχετικά με το VMS και το ERS ο υφυπουργός δεν συμφώνησε στην ενεργοποίηση των άρθρων 9 και 15 του ΕΚ 1224/2009 τονίζοντας ότι όταν τελειώσουν τα μέτρα για τα μεγάλα σκάφη θα προχωρήσουν και στα μικρότερα και τότε το βάρος εκκαθάρισης κ συντήρησης θα βαρύνει τους ψαράδες και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ξεκινήσει διαδικασίες μέσω του ΕΠΑΛ. Εμείς από την πλευρά μας τονίσαμε ότι εμμένουμε στην εξαίρεση των παράκτιων σκαφών κάτω των 15μ επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι στα σκάφη αυτά που έχει εγκατασταθεί οι μέχρι σήμερα εκκαθαρίσεις να καλυφτούν από το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων και εν συνεχεία να βγουν από τα σκάφη αυτά και να εγκατασταθούν στα σκάφη της μέσης αλιείας.

Υπήρξε απόλυτη συμφωνία σχετικά με την δημιουργία κριτηρίων επαγγελματικότητας ώστε να ξεκαθαρίσει το προφίλ του αλιευτικού τομέα. Ο υφυπουργός ζήτησε τις θέσεις της Ένωσης και ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να του τις προωθήσει τις επόμενες μέρες. Σημείωσε ότι οι θέσεις της Ένωσης είναι ταυτόσημες με τις θέσεις που είχε υποβάλει παλαιότερα η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας.

Για την εμπορία κ τα εισαγόμενα συζητήθηκε και ήταν από όλους αποδεκτό ότι υπάρχει  πρόβλημα στη διακίνηση των αλιευμάτων γιατί πολλά εισαγόμενα βαφτίζονται ελληνικά με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην γνωρίζει τι ακριβώς βάζει στο πιάτο του. Ο πρόεδρος της Ένωσης ζήτησε να εφαρμοστεί η εδώ και χρόνια πρότασή μας ώστε να σταματήσει η νοθεία στη  αγορά αναγκάζοντας τους εισαγωγείς να εισάγουν τα ψάρια με κομμένο το άνω ουραίο πτερύγιο και στα ψάρια της υδατοκαλλιέργειας να κόβεται το κάτω ουραίο πτερύγιο.

Συμφωνήσαμε στην αλλαγή της απόφασης για τον αλιευτικό τουρισμό ώστε να αποτελέσει πραγματικά για τον κλάδο παράλληλη δραστηριότητα.

Συμφωνήσαμε στην επαναφορά της έκδοσης της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας ατομικής και σκάφους και ένταξης της ερασιτεχνικής αλιείας σε καθεστώς ελέγχου αλιευτικής προσπάθειας.

Με αυτό το αναλυτικό δελτίου τύπου γνωστοποιούμε στα μέλη μας και στους ψαράδες τα αποτελέσματα της 1ης συνάντησης εργασίας και περιμένουμε παρατηρήσεις και προτάσεις για την περαιτέρω πορεία μας.

Γνωστοποιούμε επίσης ότι για τη θέση μας σχετικά με τα VMS και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο δεν κάνουμε βήμα πίσω και αν χρειαστεί να διεκδικήσουμε και να επιβάλλουμε τη θέση μας με αγωνιστικές κινητοποιήσεις είμαστε ήδη έτοιμοι.

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Θέσεις - Προτάσεις της Ένωσης

(κείμενο που κατατέθηκε προς συζήτηση με τον Υπουργό)


Η αλιεία της χώρας έχει ως εξής:

·         Θαλάσσια Αλιεία
·         Αλιεία εσωτερικών υδάτων

Στοιχεία

Μέση αλιεία
Τύπος Αλιείας: Δυναμική Αλιεία (γρι γρι, συρόμενα)
Αριθμός σκαφών: 600 σκάφη εκ των οποίων τα 192 έχουν διπλή άδεια γριγρι και μηχανότρατας
Απασχόληση: 4.700 περίπου αλλοδαποί αλιεργάτες
Αριθμός εξαρτωμένων ατόμων από τη μέση αλιεία περίπου 1500

Παράκτια αλιεία
Τύπος Αλιείας: Συλλεκτική επιλεκτική αλιεία αδρανή αλιευτικά εργαλεία
Αριθμός σκαφών: 16591 σκάφη
Απασχόληση: 36000 οικογένειες
Αριθμός εξαρτωμένων ατόμων από την αλιεία 144000 άτομα περίπου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Μέση Αλιεία
Πλεονεκτήματα
1.   Διάθεση μεγάλων ποσοτήτων αλιευμάτων (υπομεγέθη στο σύνολό τους, πλην σαρδέλας και γαύρου)
2.   Μεγάλα σκάφη συγκεντρωμένα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας
Μειονεκτήματα
1.   Μηδενική κοινωνική εξάρτηση
2.   Σοβαρή επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον
3.   Συγκέντρωση μεγάλης υπεραξίας σε λίγους που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αλιείς

Παράκτια Αλιεία
Πλεονεκτήματα
1.   Ισχυρή κοινωνική βάση (36000 οικογένειες)
2.   Τεράστια κοινωνική εξάρτηση (περίπου 144000 άτομα)
3.   Αμελητέα επίδραση στο περιβάλλον λόγω χρήσης επιλεκτικών εργαλείων
4.   Στήριξη παραμεθόριων εξαρτημένων και παράκτιων περιοχών (αλιεία)
5.   Διατήρηση πολιτισμικών στοιχείων και περιοχών αυτών
6.   Τροφοδοσία της αγοράς με αλιεύματα χωρίς την μεσολάβηση εμπόρων
7.   Μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη με αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία
Μειονεκτήματα
1.   Κλάδος διάσπαρτος σε όλες τις γωνιές της χώρας
2.   Έλλειψη ουσιαστικού πλαισίου κριτηρίων επαγγελματικότητας για έλεγχο της εισόδου στο χώρο και καταγραφής των μεταβολών (μητρώο αλιέων )
3.   Μορφωτικό επίπεδο πολύ χαμηλό (δημοτικό, Μελέτη τυπολογίας)
4.   Υψηλός μέσος όρος ηλικίας των αλιέων, συνεπώς δυσκολία στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα)

Αλιεία εσωτερικών υδάτων
Η αλιεία εσωτερικών υδάτων διενεργείται σε λίμνες και ποτάμια χωρίς ιδιαίτερη ανταγωνιστικότητα αλλά με πολλά παράλληλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον εμπλουτισμό των εσωτερικών υδάτων με ντόπια είδη και προβλήματα διάθεσης των προϊόντων για παραγωγή μεγαλύτερης υπεραξίας

Επιστημονική γνώση

Η υπάρχουσα επιστημονική γνώση αμφισβητείται όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο (π.χ διαχειριστικές μελέτες κλπ) αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο (Πράσινη Βίβλος, Χάρτης Πορείας κλπ).
Οι υπάρχουσες μελέτες σε μεγάλο ποσοστό είναι μελέτες γραφείου χωρίς έρευνα πεδίου και έγιναν για να αποτελέσουν την επιστημονική βάση για την στήριξη μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.
Τα επιστημονικά ιδρύματα χρειάζονται έλεγχο όσον αφορά την ποιότητα, την εγκυρότητα, την γνησιότητα των στοιχείων και του παραγόμενου έργου.

Εθνική Αλιευτική Στρατηγική

Εθνική Αλιευτική Στρατηγική δεν υφίσταται στη χώρα μας και αυτό ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Η εθνική αλιευτική στρατηγική είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη βιωσιμότητα του κλάδου αλλά και για την βιωσιμότητα των θαλασσών μας και πρέπει να στηρίζεται στους εξής άξονες.
1.   Κοινωνική διάσταση και ιδιαιτερότητα του αλιευτικού κλάδου
2.   Περιβαλλοντική διάσταση. Τύποι θαλάσσιων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων της χώρας (προσδιορισμός περιοχών με βάση το βάθος, τα ενδιαιτήματα και τις συγκεντρώσεις ιχθυοπληθυσμών
3.   Διαχειριστικά και διαρθρωτικά μέτρα.
·         Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός της αλιευτικής νομοθεσίας
·         Δημιουργία υποδομών και δράσεων στήριξης του κλάδου και παράλληλης δραστηριότητας των αλιέων
4.   Δημιουργία ενός πραγματικού εθνικού κέντρου θαλασσίων ερευνών που θα συγκεντρώνει όλο το υπάρχον αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό και το οποίο θα συγκεντρώσει όλη την υπάρχουσα γνώση και πληροφορία και θα διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για μία αμφίδρομη ροή πληροφοριών από και προς τους αλιείς και τη διοίκηση
5.   Διεθνής διασύνδεση. Αξιοποίηση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και όλων  των οργανισμών για αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας από όπου και αν προέρχεται


Χαρακτηριστικά της αλιείας

Το χαρακτηριστικό του αλιευτικού στόλου της παράκτιας αλιείας είναι 16591 παράκτια σκάφη με μέσο όρο χωρητικότητας 3GT και με μέσο μήκος 7,50μ περίπου και μέση ιπποδύναμη 15KW. Τα σκάφη της μέσης αλιείας ανέρχονται σε 400 με μέσο όρο χωρητικότητας 147GT και με μέσο μήκος 24μ περίπου και μέση ιπποδύναμη 483KW περίπου τα οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας
Ο τύπος της αλιείας που κυριαρχεί στη χώρα μας βάση κοινωνικής πλευράς, τύπου σκαφών, φιλικότητας προς το περιβάλλον και ο οποίος συμβαδίζει απόλυτα με τον πολιτικό ριζοσπαστισμό και την πολιτική οικολογία είναι η μικρή παράκτια αλιεία η οποί χρήζει ιδιαίτερης στήριξης και μεταχείρισης.

Περιβαλλοντική διάσταση

Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα διάφορα υγροτοπικά οικοσυστήματα όπως μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί στο έργο οικοτόπων στην Ελλάδα (Δίκτυο Φύση 2000) το οποίο έγινε με βάση την οδηγία 92/43 ΕΟΚ έχει ως εξής. Οι υγρότοποι έχουν καταστραφεί κατά τα ¾ , το ποσοστό διάσωσης ανέρχεται μόλις σε 25% και είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά της μεσογείου. Παρόλο που έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά διατηρούν ακόμη ποιοτικά στοιχεία που έχουν σχέση με τη φυσική τους σύνθεση.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας δεν έχει ασκηθεί η πρέπουσα πολιτική για τη διάσωση αυτών των οικοσυστημάτων. Έχει δοθεί ένας πακτωλός χρημάτων προς την κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας και της εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων που έχουν σαν σκοπό την στήριξη της αλιείας αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει παραχθεί καθόλου σοβαρό και υπεύθυνο έργο τα αποτελέσματα του οποίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου ώστε να μπορέσουμε με την εφαρμογή του να έχουμε μια αειφορική δραστηριότητα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ

Διαχείριση:
Εκατό χρόνια διαχείρισης αποθεμάτων έδειξαν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Απεναντίας γίνονται τραγικά λάθη που αρκετές φορές οδηγούν αποθέματα και οικοσυστήματα λόγω της αλληλεπίδρασης σε κατάρρευση. Θα πρέπει να στραφούμε πλέον στην διαχείριση συνολικών οικοσυστημάτων ή και συμπλεγμάτων οικοσυστημάτων διότι το ένα εμπλέκεται στο άλλο και η αποσπασματική προσέγγιση τη στιγμή της αλληλεπίδρασης δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας. Θα πρέπει να χωριστεί η χώρα ανάλογα των τύπων των οικοσυστημάτων σε περιφέρειες και σε κάθε περιφέρεια η νομοθεσία που ισχύει να καθορίζεται με βάση τα ιδιαίτερα γεωλογικά, βιολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά γενικά χαρακτηριστικά.
Προτείνουμε να δημιουργηθούν περιφερειακές επιτροπές διαχείρισης στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των θεσμικών οργανώσεων των αλιέων, του ΕΛΚΕΘΕ, των συναρμόδιων Υπουργείων και των τοπικών αυτοδιοικήσεων πρώτου και δευτέρου βαθμού των αντίστοιχων περιφερειών. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες στους αλιείς, στους επιστήμονες και τη  διοίκηση να εμπλακούν στη χάραξη της περιφερειακής πολιτικής να αναλάβουν την ευθύνη της αποδοχής της πολιτικής και του ελέγχου εφαρμογής της. Σε κεντρικό επίπεδο αυτή η διαδικασία θα έχει την στήριξη στην χάραξη αλλά και τον έλεγχο στην εφαρμογή από το αρμόδια υπουργείο.

Διαρθρωτικά μέτρα
Θα πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα οι χρηματοδοτήσεις για να δημιουργηθούν υποδομές αλλά και να στηριχτούν παράλληλες δραστηριότητες ώστε να στηριχτεί η βιωσιμότητα του κλάδου και να δημιουργηθεί ταυτόχρονα αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση σε όσους έχουν πρόσβαση στη θάλασσα.


Κύριε Υπουργέ,
Με αυτή τη γενική μας τοποθέτηση θέλαμε να εστιάσουμε και το δικό σας ενδιαφέρον σε ζητήματα και παραμέτρους που θα συμβάλλουν ώστε να εκσυγχρονίσουμε την εθνική νομοθεσία βασιζόμενοι σε πραγματικά δεδομένα στηρίζοντας ταυτόχρονα τον κλάδο και τα οικοσυστήματα.

Οι άμεσες προτεραιότητες που θέτουμε είναι οι εξής:
1.   Κατάργηση του φασιστικού νόμου 4015/2001 ούτος ώστε να επανιδρύσουμε τις θεσμικές συνδικαλιστικές μας οργανώσεις με ταυτόχρονη ουσιαστική εκχώρηση βεβαίωσης από τους αλιευτικούς συλλόγους οι οποία θα εκδίδεται από τη Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδος και ταυτόχρονα θα συμπεριλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα έγγραφα για τις εκδόσεις αδειών θεωρήσεις, χρηματοδοτήσεις και σε ότι έχει σχέση με την αλιεία. Επίσης την εκ νέου συμμετοχή μας στις δομές χάραξης εφαρμογής και ελέγχου της πολιτικής για την αλιεία και το περιβάλλον.
2.   Τροποποίηση του νόμου περί λαϊκών αγορών, ώστε να μπορούν να πωλούν τα αλιεύματα τους σε όλη τη χώρα ελεύθερα και χωρίς χωρικούς και πληθυσμιακούς περιορισμούς
3.   Ένταξη των αλιέων της παράκτιας αλιείας στο καθεστώς αποζημιώσεων από ακραία καιρικά και φυσικά φαινόμενα καθώς επίσης και από τις καταστροφές από προστατευόμενα είδη. Άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ 281245/090408 ΦΕΚ 628 με την οποία εξαιρέθηκαν οι αλιείς από τις αποζημιώσεις.
4.   Άμεση διεκδίκηση στο συμβούλιο Υπουργών της αλλαγής της κλείδας με βάση την οποία προσδιορίζονται οι εθνικές ποσοστώσεις τόνου. Σε εθνικό επίπεδο να εφαρμοστεί η οδηγία 10/4/2010 η οποία δίνει την δυνατότητας στη χώρα να μην μειώσει την αλιεία των σκαφών τόνου αρκεί να αποδείξει το κράτος ότι η αλιευτική ικανότητα είναι ανάλογη με την χορηγούμενη ποσόστωση (ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ 2.000.000 ΣΕ 30 ΣΚΑΦΗ)
5.   Άμεση εφαρμογή του άρθρο 9, παρ.4 ΕΚ 1224/2009, για την εξαίρεση των σκαφών κάτω των 15μ από την εγκατάσταση των VMS, όπως και άμεση εφαρμογή του άρθρου 15(παρ.4) του ίδιου κανονισμού, που αφορούν την εξαίρεση των σκαφών κάτω των 15μ από την εγκατάσταση του ERS. Στα σκάφη στα οποία έχουν τοποθετηθεί εκβιαστικά τα μηχανήματα να επιστραφούν στο υπουργείο, (αφού εκπληρωθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις του Υπουργείου προς τους προμηθευτές και οι οποίες θα αφορούν εκτός από την πληρωμή των μηχανημάτων και τις μέχρι σήμερα υποχρεώσεις που αφορούν τις εκκαθαρίσεις των δορυφορικών) και να χορηγηθούν σε μηχανότρατες και γρι γρι που είναι υπόχρεα σκάφη. Κανείς δεν μπορεί αν ισχυριστεί λόγους ασφάλειας διότι τα αλιευτικά σκάφη άνω των 12μ διαθέτουν σύστημα VHF GMDSS τα οποίο αν και δεν ήταν υποχρεωτικό από την διεθνή συνθήκη SOLAS αναγκαστήκαμε να τα τοποθετήσουμε.
6.   Κατάργηση της νομοθεσίας που αφορά τα καταδυτικά πάρκα που μας καταργούν ζωτικό εργασιακό χώρο. Σε περίπτωση δημιουργίας κάποιου καταδυτικού πάρκου αυτό να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και την συμμετοχή των ψαράδων στη διαχείριση του
7.   Τροποποίηση του χωροταξικού για την υδατοκαλλιέργεια με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων
8.   Να μην ασφαλίζονται τα μέλη των οικογενειών των ψαράδων στον ΟΓΑ αφού είναι ασφαλισμένοι στην οικογενειακή ασφάλιση προκειμένω να εργαστούν στα σκάφη γιατί η αλιεία στην χώρα μας είναι οικογενειακή επιχείρηση
9.   Δημιουργία κριτηρίων επαγγελματικότητας ώστε να ξεκαθαρίσει το προφίλ του αλιευτικού κλάδου. Πρέπει να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί ο νόμος περί αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων
10.                Να προχωρήσει το Υπουργείο στην έκδοση νέων αδειών σε νέους αλιείς  ώστε να μπει νέο αίμα στον κλάδο καθώς επίσης και σε οικονομική σε νέους αλιείς για την αγορά νέων επαγγελματικών σκαφών

Μακροπρόθεσμα προτείνουμε:
1.   Άμεση προώθηση της ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων με ταυτόχρονη προώθηση της πρότασής μας  για διαχωρισμό των ψαριών της υδατοκαλλιέργειας και των εισαγόμενων από τα αλιεύματα της ελληνικής παραγωγής με αποκοπή του άνω ουραίου πτερυγίου στα εισαγόμενα και του κάτω ουραίου πτερυγίου στα αλιεύματα ιχθυοκαλλιέργειας
2.   Δημιουργία πάρκου υδατοκαλλιεργειών στην ανοιχτή θάλασσα για αποσυμφόρηση των ακτών από τις μονάδες αλλά και για βελτίωση της ποιότητας των νερών της ιχθυοκαλλιέργειας που στους κόλπους έχει πρόβλημα
3.   Να απαιτηθεί από την Ε.Ε να γίνει πραγματική απογραφή της ιπποδύναμης και της χωρητικότητας των αλιευτικών στόλων όλων των κρατών μελών οι οποίες στο σύνολο του είναι εκτός πλαφόν
4.   Αλλαγή της απόφασης για τον αλιευτικό τουρισμό η οποία είναι αποτρεπτική
5.   Ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση της υποχρεωτικής έκδοσης άδειας αλιείας για άσκηση ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας. Ένταξη της ερασιτεχνικής αλιείας σε καθεστώς ελέγχου αλιευτικής προσπάθειας. Υποχρεωτική χορήγηση βεβαίωσης για άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας από τον τοπικό επαγγελματικό αλιευτικό σύλλογο η οποί θα χορηγείται στη βάση των επαγγελματικών βεβαιώσεων
Κύριε Υπουργέ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες της παράκτιας αλιείας οι οποίες αν και υπάγονται στον αγροτικό τομέα έχουν μια διαφορά που τις καθιστά εντελώς διαφορετικές.
Στον αγροτικό τομέα υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς ενώ στην αλιεία έχουμε να κάνουμε με διαχείριση κοινών πόρων.

Η διαχείριση αυτή θα καθορίσει και το είδος της πολιτικής που πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και φιλικά προσκείμενη στο φυσικό περιβάλλον.

Εμείς ως ψαράδες όχι μόνο θα στηρίξουμε πολιτικές αυτού του επιπέδου αλλά θα είμαστε μαχητές στην πρώτη γραμμή υπερασπίζοντας με όλες μας τις δυνάμεις την χάραξη τους αλλά και την εφαρμογή τους. 

Συνάντηση της Ένωσης με τον αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότητσης, κο Αποστόλου


Μεσολόγγι 02/05/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 30/04/2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ένωσης με τον αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, κο Αποστόλου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι παρακάτω εκπρόσωποι της Ένωσης από διάφορες περιοχές της χώρας:
Κοτσόργιος Δημήτριος, πρόεδρος της Ένωσης, Μεσολόγγι
Μόσχος Παναγιώτης, Λήμνος
Λαντζου Ασπασία, νότιο Πήλιο
Δάικος Χρήστος, Χαλκιδική
Κατσίκης Δημήτρης, Πόρτο Ράφτη
Φλεβάρης Γιώργος, Συκιά Χαλκ.
Αρώνης Γιώργος, Νεάπολη Λακωνίας
Στεργίου – Γεωργιάδη Πηνελόπη, Αλμυρός
Κερομύτης Γιώργος, Ιόνια Νησιά
Αθηναίος Γιάννης, Νέα Μάκρη
Αγαπητός Νίκος, Αττική
Μαζαράκης Μανώλης, Κρήτη
Τασάκος κων/νος, Κορινθιακός
Μπάκας Γιώργος, Ήπειρος
Φωτέλης Λάμπρος , Μυτιλήνη
Αλευράς Γιώργος, Δυτική Ελλάδα

Κατά την συνάντηση ο πρόεδρος της Ένωσης παρουσίασε και τόνισε τη στρατηγική σημασία της παράκτιας αλιείας για τη χώρα επισημαίνοντας την μέχρι σήμερα πολιτική που στηρίζονταν στην έλλειψη εθνικής αλιευτικής στρατηγικής και που είχε σαν αποτέλεσμα να φορτωθούν επιπλέον άδικα βάρη(οικονομικά και διαχειριστικά) στις πλάτες των ψαράδων.
Από τον Υπουργό ζητήθηκε να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που δεν έχουν κανένα απολύτως οικονομικό κόστος αλλά απαιτούν πολιτική βούληση, οι οποίες θα συμβάλλουν στη στήριξη του κλάδου και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Στη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη ουσιαστικού διαλόγου και όχι προσχηματικού, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, ούτος ώστε οι ψαράδες να συμμετέχουν στην χάραξη της πολιτικής για την αλιεία και ως εκ τούτου στην εφαρμογή και τον έλεγχο, πράγματα τα οποία ο Υπουργός υιοθέτησε απόλυτα.
Τέλος ο Υπουργός αποδέχτηκε το δίκαιο των αιτημάτων και δεσμεύτηκε για ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς της αλιείας.
«Η σύγκρουση με το κατεστημένο που δεν θέλει να αλλάξει το status quo είναι για τους ψαράδες μονόδρομος», είπε κλείνοντας ο πρόεδρος.

Αναλυτικά οι θέσεις που συζητήθηκαν με τον Υπουργό αναφέρονται στο ιστολόγιο της Ένωσης panepes.blogspot.comΔευτέρα, 7 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την Τετάρτη 02/02/14 πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση των ψαράδων στην πλατεία Κοτζιά και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εκεί διαβάστηκε και εγκρίθηκε το ψήφισμα το οποίο περιελάμβανε τα παρακάτω αιτήματα:

  1. Κατάργηση του φασιστικού νόμου 4015/2011 που διέλυσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αλιέων 2ου και 3ου βαθμού και επανίδρυση των οργανώσεων μας (Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδος, και ομοσπονδίες)
  2. Την άρση των παράλογων και παράνομων απαγορεύσεων που συμπεριλαμβάνονται στο διαχειριστικό για τη  μηχανότρατα και αφορούν τα παράκτια αλιευτικά σκάφη που δουλεύουν με δίχτυα και παραγάδια
  3. Να εξαιρεθούν οι οικογένειες των ψαράδων από την ξεχωριστή ασφάλεια στον ΟΓΑ για κάθε μέλος της οικογένειας που επιβαίνει στο αλιευτικό σκάφος
  4. Εξαίρεση των αλιευτικών σκαφών κάτω των 15 μέτρων από την εγκατάσταση του Δορυφορικού συστήματος, όπως προβλέπεται στον ΕΚ 404/2011.
  5. Κατάργηση του προσδιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας με βάση τη σχέση 1 προς 1 ιπποδύναμης και χωρητικότητας.
  6.  Άμεση υπογραφή του ΠΔ για τον αλιευτικό τουρισμό
  7. Άμεση ανάκληση του χωροταξικού για την υδατοκαλλιέργεια
  8. Άμεση χορήγηση άδειας αλιέας ερυθρού τόνου με παράλληλη αξιοποίηση της 2010/04 οδηγίας του ICAAT.
  9. Άμεση και ουσιαστική δημιουργία μιας εθνικής αλιευτικής στρατηγικής στο πλαίσιο της διασφάλισης της βιωσιμότητας του κλάδου και της προστασίας των οικοσυστημάτων.
  10. Ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση της υποχρεωτικής έκδοσης της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας για άσκηση της δραστηριότητας.
Αμέσως μετά την έγκριση του ψηφίσματος και ενώ απαιτούσαμε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό δεχτήκαμε απρόκλητη επίθεση από μονάδες των ΜΑΤ.
Μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα και το άγριο ξυλοκόπημα των ψαράδων με μοναδική διέξοδο την είσοδο του Υπουργείου οι ψαράδες ξήλωσαν την πόρτα του ΥΠΑΑ&Τ και ανέβηκαν στον 6ο όροφο του Υπουργείου όπου κατέλαβαν το γραφείο του Υπουργού.
Ενώ συνεχιζόταν η χρήση χημικών και το ξυλοκόπημα στην είσοδο του Υπουργείου, δυνάμεις ανέβηκαν επάνω για να απωθήσουν τους ψαράδες από το γραφείο του υπουργού.
Δύο συνάδελφοι ανέβηκαν στο παράθυρο του γραφείου και απείλησαν πως αν οι δυνάμεις καταστολής προχωρούσαν στο γραφείο τότε αυτοί θα πηδούσαν κάτω.
Αμέσως οι δυνάμεις αποχώρησαν και σταμάτησε η δραστηριότητα των ΜΑΤ στην είσοδο.
Σε μια πρόχειρη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα ανακοινώθηκε από τους ψαράδες ότι θα επανέλθουν με μαζική απεργία πείνας μετά το Πάσχα.
Η κλιμάκωση αυτή έχει να κάνει με τη σοβαρότητα της κατάστασης διότι η αλιεία καταστρέφεται από μια πολιτική χωρίς αρχές, χωρίς στόχο, χωρίς περιεχόμενο και χωρίς στρατηγική.
Πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες τραυματίστηκαν. Όμως αυτά τα τραύματα είναι τα παράσημα του αγώνα για το δικαίωμα στη ζωή.
Συνάδελφοι, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω.                   
Η νίκη είναι μπροστά μας και πάει αντάμα με το ψωμί των παιδιών μας.
Η απεργία πείνας είναι η καθοριστική μάχη με αυτήν την άθλια πολιτική.

Όλοι στον αγώνα.

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Εξάντληση Εθνικής Ποσόστωσης Ερυθρού Τόνου για το 2014

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας με σχετική εγκύκλιο ενημερώνει ότι η Εθνική Ποσόστωση που έχει κατανεµηθεί για τον Ερυθρό Τόνο (BFT) για το τρέχον έτος 2014 έχει εξαντληθεί. 

Κατά συνέπεια, σύµφωνα και µε το άρθρο 34.2 του ΚΑΝ (ΕΚ) 302/2009 στο εξής απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η µεταφορά, η εµπορία προϊόντων ερυθρού τόνου που αλιεύθηκε ως παρεµπίπτων κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν ξιφία ή άλλα είδη και εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ. IV, (β) της αριθ. 202/23318/22-2-2013 εγκυκλίου.

Δείτε την εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Στις 2 Απριλίου το συλλαλητήριο των αλιέων στην Αθήνα

Ανακοίνωση προς συναδέλφους αλιείς:

Μέσα στην σημερινή οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας, μέσα στις συνθήκες κρίσης και ύφεσης που η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, η πώληση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας και η εκχώρηση της εθνικής ανεξαρτησίας αποτελούν κυρίαρχη πολιτική της κυβέρνηση της υποτέλειας, ο αλιευτικός κλάδος της χώρας μας κινδυνεύει άμεσα με κατάρρευση.
Το Υπαα&Τ, πιστός υπηρέτης της κυβέρνησης η οποία λειτουργεί ως υπάλληλος της Τρόικας του ΔΝΤ προχωράει σε αποφάσεις που αποσυνθέτουν τον κοινωνικό ιστό των παράκτιων περιοχών, επιχειρώντας τον αφανισμό της παράκτιας αλιείας και οδηγώντας ταυτόχρονα σε οικονομικό αδιέξοδο τους παράκτιους αλιείς μέσα από μια ανύπαρκτη στρατηγική με αδέξιους χειρισμούς και με αποποίηση ευθυνών.
Η κατάργηση της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδος και των Ομοσπονδιών με τον φασιστικό νόμο 4015/2011
Η απαγόρευση της αλιείας του μπακαλιάρου με δίχτυα και παραγάδια
Η τρομοκρατία των αλιέων με ελέγχους που αφορούν τις ιπποδυνάμεις και τις χωρητικότητες των σκαφών
Η κατάργηση της αλιείας του ερυθρού τόνου
Η άρνηση των συναρμόδιων Υπουργείων να υπογράψουν το ΠΔ για τον αλιευτικό τουρισμό
Και η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των μελών των οικογενειών των ψαράδων από την ώρα που επιβαίνουν στο σκάφος υποχρεωτικά στον ΟΓΑ αποτελούν την αιχμή του δόρατος της επίθεσης της εξαρτημένης κυβέρνησης κατά του κλάδου των αλιέων.
Προχωρούμε σε αγωνιστικό διεκδικητικό και μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, στην πλατεία Κοτζιά, την Τετάρτη 02/04/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ